รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Piestany 20 °C
Sliac 20 °C
3. บราติสลาวา 18 °C
Žilina 18 °C
Košice 18 °C
6. Poprad 16 °C

ลมแรงจัด

1. Poprad 40 km/h
2. Piestany 23 km/h
Žilina 23 km/h
4. Sliac 20 km/h
5. บราติสลาวา 14 km/h
6. Košice 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Poprad 16 °C
2. Žilina 17 °C
Košice 17 °C
4. บราติสลาวา 18 °C
5. Piestany 20 °C
Sliac 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sliac 51 %
Poprad 51 %
3. Žilina 54 %
4. Piestany 56 %
5. บราติสลาวา 64 %
6. Košice 66 %