รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Piestany 19 °C
2. บราติสลาวา 18 °C
3. Žilina 17 °C
4. Sliac 16 °C
Košice 16 °C
6. Poprad 12 °C

ลมแรงจัด

1. Košice 25 km/h
2. Sliac 23 km/h
Piestany 23 km/h
4. Poprad 14 km/h
5. บราติสลาวา 13 km/h
6. Žilina 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Poprad 12 °C
2. Sliac 16 °C
Košice 16 °C
Žilina 16 °C
5. บราติสลาวา 18 °C
6. Piestany 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Piestany 37 %
2. บราติสลาวา 44 %
Žilina 44 %
4. Sliac 45 %
5. Košice 51 %
6. Poprad 60 %