รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซเนกัล

อุณหภูมิสูงสุด

1. Linguere 39 °C
Matam 39 °C
3. Diourbel 38 °C
4. Podor 36 °C
Kaolack 36 °C
6. Tambacounda 34 °C
7. Kedougou 33 °C
8. Saint-Louis 32 °C
9. ジガンショール 31 °C
10. Dakar 30 °C

ลมแรงจัด

1. Dakar 11 km/h
Tambacounda 11 km/h
Kedougou 11 km/h
4. Diourbel 7 km/h
Kaolack 7 km/h
ジガンショール 7 km/h
7. Saint-Louis 4 km/h
Podor 4 km/h
9. Linguere 0 km/h
Matam 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dakar 30 °C
2. ジガンショール 31 °C
3. Saint-Louis 32 °C
4. Kedougou 33 °C
5. Tambacounda 34 °C
6. Podor 36 °C
Kaolack 36 °C
8. Diourbel 38 °C
9. Linguere 39 °C
Matam 39 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Linguere 23 %
Matam 23 %
3. Podor 24 %
4. Diourbel 38 %
5. Kaolack 50 %
6. Saint-Louis 59 %
Kedougou 59 %
8. Tambacounda 67 %
9. Dakar 77 %
10. ジガンショール 84 %