รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 19 °C
2. Dimashq 16 °C
Kamishli 16 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 36 km/h
2. Kamishli 18 km/h
3. Al Lādhiqīyah 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq 16 °C
Kamishli 16 °C
3. Al Lādhiqīyah 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Al Lādhiqīyah 60 %
2. Kamishli 72 %
3. Dimashq 77 %