รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 27 °C
2. Al Lādhiqīyah 26 °C
3. Dimashq 23 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 25 km/h
2. Kamishli 18 km/h
3. Al Lādhiqīyah 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq 23 °C
2. Al Lādhiqīyah 26 °C
3. Kamishli 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 18 %
2. Dimashq 50 %
3. Al Lādhiqīyah 79 %