รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 4 °C
2. Kamishli 0 °C
3. Dimashq -1 °C

ลมแรงจัด

1. Kamishli 18 km/h
2. Dimashq 7 km/h
Al Lādhiqīyah 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq -1 °C
2. Kamishli 0 °C
3. Al Lādhiqīyah 4 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Al Lādhiqīyah 70 %
2. Kamishli 80 %
3. Dimashq 86 %