รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 18 °C
2. Kamishli 14 °C
3. Dimashq 13 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 22 km/h
2. Kamishli 11 km/h
Al Lādhiqīyah 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq 13 °C
2. Kamishli 14 °C
3. Al Lādhiqīyah 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 55 %
2. Dimashq 72 %
3. Al Lādhiqīyah 73 %