รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 27 °C
2. Al Lādhiqīyah 25 °C
Dimashq 25 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 25 km/h
2. Kamishli 14 km/h
3. Al Lādhiqīyah 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Al Lādhiqīyah 25 °C
Dimashq 25 °C
3. Kamishli 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 23 %
2. Dimashq 50 %
3. Al Lādhiqīyah 83 %