รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 13 °C
2. Dimashq 10 °C
3. Kamishli 7 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 18 km/h
2. Al Lādhiqīyah 14 km/h
3. Kamishli 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kamishli 7 °C
2. Dimashq 10 °C
3. Al Lādhiqīyah 13 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dimashq 66 %
2. Kamishli 81 %
3. Al Lādhiqīyah 88 %