รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 20 °C
2. Dimashq 15 °C
3. Kamishli 12 °C

ลมแรงจัด

1. Al Lādhiqīyah 14 km/h
2. Kamishli 11 km/h
3. Dimashq 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kamishli 12 °C
2. Dimashq 15 °C
3. Al Lādhiqīyah 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Al Lādhiqīyah 43 %
2. Kamishli 47 %
3. Dimashq 51 %