รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 28 °C
2. Al Lādhiqīyah 25 °C
3. Dimashq 24 °C

ลมแรงจัด

1. Kamishli 14 km/h
2. Dimashq 11 km/h
3. Al Lādhiqīyah 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq 24 °C
2. Al Lādhiqīyah 25 °C
3. Kamishli 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 25 %
2. Dimashq 47 %
3. Al Lādhiqīyah 74 %