รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 39 °C
2. Dimashq 33 °C
3. Al Lādhiqīyah 30 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 11 km/h
2. Kamishli 7 km/h
Al Lādhiqīyah 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Al Lādhiqīyah 30 °C
2. Dimashq 33 °C
3. Kamishli 39 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 12 %
2. Dimashq 19 %
3. Al Lādhiqīyah 46 %