รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 19 °C
Dimashq 19 °C
3. Kamishli 18 °C

ลมแรงจัด

1. Kamishli 32 km/h
2. Al Lādhiqīyah 11 km/h
3. Dimashq 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kamishli 18 °C
2. Al Lādhiqīyah 19 °C
Dimashq 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dimashq 22 %
2. Kamishli 28 %
3. Al Lādhiqīyah 43 %