รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 28 °C
2. Al Lādhiqīyah 24 °C
3. Dimashq 19 °C

ลมแรงจัด

1. Dimashq 18 km/h
2. Kamishli 14 km/h
3. Al Lādhiqīyah 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq 19 °C
2. Al Lādhiqīyah 24 °C
3. Kamishli 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 28 %
2. Al Lādhiqīyah 65 %
3. Dimashq 83 %