รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 11 °C
Dimashq 11 °C
3. Kamishli 8 °C

ลมแรงจัด

1. Kamishli 11 km/h
Al Lādhiqīyah 11 km/h
Dimashq 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kamishli 8 °C
2. Al Lādhiqīyah 11 °C
Dimashq 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dimashq 66 %
2. Kamishli 81 %
3. Al Lādhiqīyah 82 %