รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 24 °C
2. Kamishli 23 °C
3. Dimashq 21 °C

ลมแรงจัด

1. Kamishli 18 km/h
Dimashq 18 km/h
3. Al Lādhiqīyah 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dimashq 21 °C
2. Kamishli 23 °C
3. Al Lādhiqīyah 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kamishli 25 %
2. Dimashq 53 %
3. Al Lādhiqīyah 74 %