รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศชาด

อุณหภูมิสูงสุด

1. Abéché 37 °C
2. N’Djamena 31 °C
3. Sarh 25 °C
4. Moundou 23 °C

ลมแรงจัด

1. N’Djamena 32 km/h
2. Moundou 11 km/h
3. Abéché 7 km/h
Sarh 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Moundou 23 °C
2. Sarh 25 °C
3. N’Djamena 31 °C
4. Abéché 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. N’Djamena 52 %
2. Sarh 79 %
3. Moundou 94 %