รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศชาด

อุณหภูมิสูงสุด

1. Faya-Largeau 40 °C
2. Abéché 35 °C
3. N’Djamena 33 °C
4. Moundou 32 °C
5. Sarh 31 °C

ลมแรงจัด

1. Faya-Largeau 22 km/h
2. Moundou 11 km/h
3. Sarh 7 km/h
Abéché 7 km/h
N’Djamena 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sarh 31 °C
2. Moundou 32 °C
3. N’Djamena 33 °C
4. Abéché 35 °C
5. Faya-Largeau 40 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Faya-Largeau 18 %
2. N’Djamena 49 %
3. Sarh 63 %
4. Moundou 67 %