รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sokodé 34 °C
2. Niamtougou 33 °C
3. Lomé 28 °C

ลมแรงจัด

1. Lomé 14 km/h
2. Niamtougou 7 km/h
Sokodé 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Lomé 28 °C
2. Niamtougou 33 °C
3. Sokodé 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamtougou 26 %
2. Sokodé 36 %
3. Lomé 79 %