รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lomé 26 °C
2. Niamtougou 23 °C
Sokodé 23 °C

ลมแรงจัด

1. Lomé 22 km/h
2. Niamtougou 7 km/h
3. Sokodé 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Niamtougou 23 °C
Sokodé 23 °C
3. Lomé 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lomé 84 %
2. Sokodé 94 %
3. Niamtougou 100 %