รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sokodé 27 °C
2. Niamtougou 26 °C
Lomé 26 °C

ลมแรงจัด

1. Lomé 18 km/h
2. Niamtougou 7 km/h
3. Sokodé 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Niamtougou 26 °C
Lomé 26 °C
3. Sokodé 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamtougou 74 %
2. Sokodé 79 %
Lomé 79 %