รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sokodé 32 °C
2. Niamtougou 31 °C
Lomé 31 °C

ลมแรงจัด

1. Niamtougou 18 km/h
Lomé 18 km/h
3. Sokodé 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Niamtougou 31 °C
Lomé 31 °C
3. Sokodé 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamtougou 8 %
2. Sokodé 12 %
3. Lomé 71 %