รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lomé 30 °C
2. Niamtougou 26 °C
3. Sokodé 23 °C

ลมแรงจัด

1. Lomé 25 km/h
2. Niamtougou 7 km/h
3. Sokodé 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sokodé 23 °C
2. Niamtougou 26 °C
3. Lomé 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamtougou 74 %
2. Lomé 75 %
3. Sokodé 94 %