รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lomé 25 °C
2. Sokodé 24 °C
3. Niamtougou 22 °C

ลมแรงจัด

1. Lomé 11 km/h
2. Niamtougou 4 km/h
3. Sokodé 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Niamtougou 22 °C
2. Sokodé 24 °C
3. Lomé 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamtougou 94 %
Sokodé 94 %
Lomé 94 %