รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lomé 25 °C
2. Niamtougou 21 °C
3. Sokodé 18 °C

ลมแรงจัด

1. Niamtougou 14 km/h
2. Lomé 4 km/h
3. Sokodé 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sokodé 18 °C
2. Niamtougou 21 °C
3. Lomé 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamtougou 35 %
2. Sokodé 88 %
3. Lomé 94 %