รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 12 °C
2. Aşgabat 10 °C
3. Turkmenbashi 5 °C
Dashoguz 5 °C

ลมแรงจัด

1. Turkmenbashi 40 km/h
2. Mary 14 km/h
3. Aşgabat 11 km/h
Dashoguz 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Turkmenbashi 5 °C
Dashoguz 5 °C
3. Aşgabat 10 °C
4. Mary 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Aşgabat 82 %
Mary 82 %
3. Turkmenbashi 87 %
4. Dashoguz 93 %