รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 3 °C
2. Turkmenbashi 1 °C
3. Aşgabat -1 °C
4. Dashoguz -5 °C

ลมแรงจัด

1. Dashoguz 22 km/h
2. Turkmenbashi 18 km/h
Mary 18 km/h
4. Aşgabat 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz -5 °C
2. Aşgabat -1 °C
3. Turkmenbashi 1 °C
4. Mary 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mary 56 %
2. Dashoguz 68 %
3. Turkmenbashi 75 %
4. Aşgabat 93 %