รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 19 °C
2. Mary 18 °C
3. Dashoguz 16 °C
Turkmenbashi 16 °C

ลมแรงจัด

1. Mary 11 km/h
Turkmenbashi 11 km/h
3. Aşgabat 7 km/h
4. Dashoguz 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 16 °C
Turkmenbashi 16 °C
3. Mary 18 °C
4. Aşgabat 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Aşgabat 43 %
2. Mary 52 %
3. Dashoguz 59 %
4. Turkmenbashi 63 %