รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 27 °C
2. Mary 26 °C
3. Turkmenbashi 25 °C
4. Dashoguz 24 °C

ลมแรงจัด

1. Turkmenbashi 11 km/h
2. Dashoguz 7 km/h
3. Aşgabat 4 km/h
4. Mary 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 24 °C
2. Turkmenbashi 25 °C
3. Mary 26 °C
4. Aşgabat 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mary 23 %
2. Aşgabat 28 %
3. Dashoguz 34 %
4. Turkmenbashi 41 %