รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 16 °C
2. Mary 15 °C
3. Dashoguz 10 °C
Turkmenbashi 10 °C

ลมแรงจัด

1. Turkmenbashi 22 km/h
2. Dashoguz 18 km/h
3. Mary 14 km/h
4. Aşgabat 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 10 °C
Turkmenbashi 10 °C
3. Mary 15 °C
4. Aşgabat 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mary 29 %
Aşgabat 29 %
3. Dashoguz 46 %
4. Turkmenbashi 62 %