รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 39 °C
2. Mary 34 °C
Dashoguz 34 °C
4. Turkmenbashi 28 °C

ลมแรงจัด

1. Turkmenbashi 18 km/h
2. Dashoguz 14 km/h
Aşgabat 14 km/h
4. Mary 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Turkmenbashi 28 °C
2. Mary 34 °C
Dashoguz 34 °C
4. Aşgabat 39 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Aşgabat 15 %
2. Mary 26 %
3. Dashoguz 34 %
4. Turkmenbashi 70 %