รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Turkmenbashi 21 °C
2. Aşgabat 20 °C
Mary 20 °C
4. Dashoguz 19 °C

ลมแรงจัด

1. Dashoguz 14 km/h
2. Mary 11 km/h
3. Aşgabat 7 km/h
Turkmenbashi 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 19 °C
2. Aşgabat 20 °C
Mary 20 °C
4. Turkmenbashi 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Turkmenbashi 26 %
2. Aşgabat 30 %
3. Mary 43 %
4. Dashoguz 52 %