รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 31 °C
2. Dashoguz 28 °C
3. Mary 27 °C
4. Turkmenbashi 24 °C

ลมแรงจัด

1. Aşgabat 18 km/h
2. Turkmenbashi 14 km/h
3. Mary 11 km/h
4. Dashoguz 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Turkmenbashi 24 °C
2. Mary 27 °C
3. Dashoguz 28 °C
4. Aşgabat 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mary 34 %
2. Aşgabat 52 %
3. Dashoguz 58 %
4. Turkmenbashi 83 %