รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 14 °C
2. Turkmenbashi 11 °C
3. Aşgabat 9 °C
4. Dashoguz 5 °C

ลมแรงจัด

1. Aşgabat 11 km/h
Turkmenbashi 11 km/h
Mary 11 km/h
Dashoguz 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 5 °C
2. Aşgabat 9 °C
3. Turkmenbashi 11 °C
4. Mary 14 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mary 63 %
2. Dashoguz 65 %
3. Turkmenbashi 66 %
4. Aşgabat 87 %