รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 15 °C
2. Aşgabat 14 °C
3. Turkmenbashi 7 °C
4. Dashoguz 5 °C

ลมแรงจัด

1. Dashoguz 25 km/h
2. Aşgabat 7 km/h
Mary 7 km/h
4. Turkmenbashi 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 5 °C
2. Turkmenbashi 7 °C
3. Aşgabat 14 °C
4. Mary 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dashoguz 56 %
2. Aşgabat 67 %
3. Mary 72 %
4. Turkmenbashi 76 %