รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Turkmenbashi 27 °C
2. Aşgabat 23 °C
3. Mary 21 °C
4. Dashoguz 19 °C

ลมแรงจัด

1. Turkmenbashi 25 km/h
2. Dashoguz 14 km/h
3. Mary 7 km/h
4. Aşgabat 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 19 °C
2. Mary 21 °C
3. Aşgabat 23 °C
4. Turkmenbashi 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Turkmenbashi 18 %
2. Aşgabat 27 %
3. Mary 38 %
4. Dashoguz 52 %