รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 34 °C
2. Turkmenbashi 33 °C
Mary 33 °C
4. Dashoguz 32 °C

ลมแรงจัด

1. Dashoguz 43 km/h
2. Mary 25 km/h
3. Turkmenbashi 22 km/h
4. Aşgabat 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 32 °C
2. Turkmenbashi 33 °C
Mary 33 °C
4. Aşgabat 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mary 11 %
2. Aşgabat 13 %
3. Turkmenbashi 15 %
Dashoguz 15 %