รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตูนิเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Djerba 12 °C
2. أكودة 11.5 °C
3. Kelibia 11 °C
4. ตูนิส 10 °C
Jendouba 10 °C
قيروان 10 °C
Tabarka 10 °C
8. กาแบส 9 °C
Monastir 9 °C
10. Remada 8 °C
Banzart 8 °C
12. Tozeur 7 °C

ลมแรงจัด

1. กาแบส 18 km/h
2. Djerba 14 km/h
3. Banzart 11 km/h
4. ตูนิส 7 km/h
Monastir 7 km/h
กัฟซะห์ 7 km/h
Tozeur 7 km/h
8. Kelibia 4 km/h
Jendouba 4 km/h
Remada 4 km/h
Tabarka 4 km/h
12. قيروان 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. กัฟซะห์ 5 °C
2. Tozeur 7 °C
3. Remada 8 °C
Banzart 8 °C
5. กาแบส 9 °C
Monastir 9 °C
7. ตูนิส 10 °C
Jendouba 10 °C
قيروان 10 °C
Tabarka 10 °C
11. Kelibia 11 °C
12. أكودة 11.4 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Remada 57 %
Tozeur 57 %
3. กาแบส 61 %
4. Djerba 62 %
5. أكودة 69 %
6. กัฟซะห์ 70 %
7. قيروان 71 %
8. Monastir 81 %
9. ตูนิส 82 %
Jendouba 82 %
11. Kelibia 87 %
12. Banzart 93 %