รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตูนิเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. أكودة 15.7 °C
2. Monastir 15 °C
3. ตูนิส 14 °C
صفاقس 14 °C
5. Tabarka 13 °C
Djerba 13 °C
Kelibia 13 °C
قيروان 13 °C
Tozeur 13 °C
10. กัฟซะห์ 12 °C
11. Banzart 11 °C
Remada 11 °C

ลมแรงจัด

1. กาแบส 14 km/h
2. Djerba 11 km/h
Monastir 11 km/h
صفاقس 11 km/h
Tozeur 11 km/h
6. ตูนิส 7 km/h
7. Banzart 4 km/h
Remada 4 km/h
Kelibia 4 km/h
10. Tabarka 0 km/h
قيروان 0 km/h
أكودة 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Banzart 11 °C
Remada 11 °C
กาแบส 11 °C
4. กัฟซะห์ 12 °C
5. Tabarka 13 °C
Djerba 13 °C
ตูนิส 13 °C
Kelibia 13 °C
قيروان 13 °C
Tozeur 13 °C
11. صفاقس 14 °C
12. Monastir 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tozeur 54 %
2. صفاقس 55 %
3. กัฟซะห์ 58 %
4. أكودة 65 %
5. Remada 71 %
กาแบส 71 %
7. قيروان 72 %
8. Djerba 75 %
9. ตูนิส 77 %
10. Monastir 80 %
11. Tabarka 82 %
12. Banzart 87 %