รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตูนิเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. أكودة 29.1 °C
2. Tozeur 29 °C
3. El Borma 27 °C
Monastir 27 °C
5. Djerba 26 °C
صفاقس 26 °C
7. กาแบส 25 °C
Remada 25 °C
قيروان 25 °C
กัฟซะห์ 25 °C
11. Banzart 24 °C
ตูนิส 24 °C

ลมแรงจัด

1. Kelibia 36 km/h
2. Tozeur 29 km/h
3. Tabarka 18 km/h
ตูนิส 18 km/h
Monastir 18 km/h
6. Banzart 14 km/h
7. El Borma 11 km/h
กัฟซะห์ 11 km/h
صفاقس 11 km/h
10. กาแบส 7 km/h
Jendouba 7 km/h
12. Djerba 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Jendouba 21 °C
2. Tabarka 23 °C
3. Banzart 24 °C
ตูนิส 24 °C
Kelibia 24 °C
6. กาแบส 25 °C
Djerba 25 °C
Remada 25 °C
قيروان 25 °C
กัฟซะห์ 25 °C
11. صفاقس 26 °C
12. أكودة 26.3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. El Borma 28 %
2. صفاقس 32 %
3. قيروان 36 %
4. أكودة 43 %
5. Monastir 48 %
6. กัฟซะห์ 61 %
7. Tozeur 62 %
8. Jendouba 64 %
9. ตูนิส 65 %
Remada 65 %
11. Banzart 69 %
12. Djerba 72 %