รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตูนิเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tozeur 31 °C
2. قيروان 29 °C
أكودة 29.0 °C
กัฟซะห์ 29 °C
5. Remada 28 °C
صفاقس 28 °C
Djerba 28 °C
8. Monastir 27 °C
กาแบส 27 °C
10. ตูนิส 26 °C
Jendouba 26 °C
12. Banzart 24 °C

ลมแรงจัด

1. Tozeur 47 km/h
2. กาแบส 22 km/h
3. ตูนิส 18 km/h
4. صفاقس 14 km/h
Banzart 14 km/h
Djerba 14 km/h
7. Remada 11 km/h
Monastir 11 km/h
กัฟซะห์ 11 km/h
Jendouba 11 km/h
11. قيروان 4 km/h
أكودة 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tabarka 23 °C
2. Banzart 24 °C
3. ตูนิส 26 °C
Jendouba 26 °C
5. Monastir 27 °C
กาแบส 27 °C
Djerba 27 °C
8. Remada 28 °C
صفاقس 28 °C
10. أكودة 28.5 °C
11. قيروان 29 °C
กัฟซะห์ 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tozeur 31 %
2. Remada 45 %
3. กาแบส 48 %
4. Jendouba 51 %
5. قيروان 52 %
กัฟซะห์ 52 %
7. أكودة 58 %
صفاقس 58 %
9. Djerba 60 %
10. ตูนิส 61 %
11. Tabarka 69 %
12. Monastir 70 %