รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตุรกี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Adana/Incirlik 17 °C
Adana 17 °C
3. Diyarbakır 15 °C
4. Çanakkale 14 °C
Antalya 14 °C
6. Gaziantep 13 °C
Malatya 13 °C
Batman 13 °C
İstanbul 13 °C
Van 13 °C
11. Trabzon 12 °C
Elazığ 12 °C

ลมแรงจัด

1. Kars 32 km/h
2. Çanakkale 25 km/h
İzmir 25 km/h
4. Gaziantep 18 km/h
Diyarbakır 18 km/h
Muş 18 km/h
Adana 18 km/h
Van 18 km/h
9. Nevşehir 14 km/h
Erzurum 14 km/h
İstanbul 14 km/h
Aydin 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Uşak -2 °C
2. Manisa -1 °C
3. Topel Tur-Afb 2 °C
Denizli 2 °C
5. Ankara 3 °C
Adana 3 °C
7. Bursa 4 °C
Balıkesir 4 °C
Suleyman Demirel 4 °C
Konya 4 °C
Sivas 4 °C
12. Erzurum 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Van 38 %
2. Muş 50 %
3. Kars 53 %
4. Diyarbakır 55 %
5. Adana 56 %
6. Malatya 58 %
7. Erzincan 62 %
İstanbul 62 %
Istanbul / Sabiha Gökçen 62 %
10. Gaziantep 67 %
Batman 67 %
Elazığ 67 %