รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตุรกี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Izmir 16 °C
İzmir 16 °C
3. Mugla Dalaman 15 °C
Antalya 15 °C
Milas 15 °C
6. Adana/Incirlik 14 °C
7. İstanbul 13 °C
Bandirma 13 °C
Adana 13 °C
10. Çanakkale 12 °C
Balıkesir 12 °C
Suleyman Demirel 12 °C

ลมแรงจัด

1. Kars 18 km/h
Istanbul / Sabiha Gökçen 18 km/h
Erzincan 18 km/h
4. Çorlu 16 km/h
Malatya 16 km/h
6. İstanbul 13 km/h
7. İzmir 11 km/h
Diyarbakır 11 km/h
Erzurum 11 km/h
10. Merzifon 9 km/h
Milas 9 km/h
Ankara 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sivas -2 °C
2. Kars 0 °C
3. Bilecik 2 °C
Erzurum 2 °C
5. Kayseri 3 °C
6. Adana 4 °C
7. Van 5 °C
Topel Tur-Afb 5 °C
Manisa 5 °C
10. Merzifon 6 °C
Nevşehir 6 °C
Eskisehir 6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suleyman Demirel 45 %
2. Ankara MIL 46 %
İstanbul 46 %
4. Malatya 50 %
5. Eskisehir 52 %
6. Ankara 53 %
7. İzmir 54 %
Denizli 54 %
9. Ankara 55 %
10. Van 56 %
11. Konya 57 %
Erzincan 57 %