รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศตุรกี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Diyarbakır 24 °C
Malatya 24 °C
3. Trabzon 23 °C
Antalya 23 °C
Adana/Incirlik 23 °C
Adana 23 °C
7. İstanbul 21 °C
Gaziantep 21 °C
Nevşehir 21 °C
10. Istanbul / Sabiha Gökçen 20 °C
Merzifon 20 °C
Mugla Dalaman 20 °C

ลมแรงจัด

1. Konya 22 km/h
2. İstanbul 20 km/h
3. Denizli 18 km/h
Kars 18 km/h
5. Çorlu 14 km/h
Gaziantep 14 km/h
Van 14 km/h
Erzincan 14 km/h
Elazığ 14 km/h
10. Suleyman Demirel 13 km/h
Batman 13 km/h
Merzifon 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Erzurum 9 °C
2. Kars 11 °C
3. Manisa 12 °C
Sivas 12 °C
5. Ankara 13 °C
6. Topel Tur-Afb 14 °C
7. Denizli 16 °C
Bursa 16 °C
Balıkesir 16 °C
Kayseri 16 °C
Çanakkale 16 °C
12. Milas 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Diyarbakır 29 %
2. Van 34 %
3. Elazığ 37 %
4. Batman 40 %
Malatya 40 %
6. Nevşehir 43 %
Erzincan 43 %
8. Suleyman Demirel 47 %
9. Konya 49 %
10. Erzurum 50 %
11. Gaziantep 58 %
12. Mugla Dalaman 68 %