รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 26 °C
2. ไทเป 25 °C
3. ไทเป 24 °C
4. Ali Shan 22 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 9 km/h
2. ไทเป 4 km/h
Ali Shan 4 km/h
Gaoxiong 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 22 °C
2. ไทเป 24 °C
3. ไทเป 25 °C
4. Gaoxiong 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ali Shan 88 %
2. ไทเป 89 %
Gaoxiong 89 %
4. ไทเป 94 %