รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 26 °C
2. ไทเป 25 °C
3. Ali Shan 24 °C
4. ไทเป 23 °C

ลมแรงจัด

1. Ali Shan 43 km/h
2. Gaoxiong 40 km/h
3. ไทเป 32 km/h
4. ไทเป 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไทเป 23 °C
2. Ali Shan 24 °C
3. ไทเป 25 °C
4. Gaoxiong 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไทเป 65 %
2. Gaoxiong 70 %
3. Ali Shan 78 %
4. ไทเป 89 %