รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 31 °C
ไทเป 31 °C
3. Gaoxiong 30 °C
4. Ali Shan 28 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 11 km/h
Gaoxiong 11 km/h
3. ไทเป 7 km/h
4. Ali Shan 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 28 °C
2. Gaoxiong 30 °C
3. ไทเป 31 °C
ไทเป 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 75 %
2. ไทเป 77 %
ไทเป 77 %
Ali Shan 77 %