รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 31 °C
2. ไทเป 30 °C
ไทเป 30 °C
4. Ali Shan 28 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 36 km/h
2. ไทเป 22 km/h
3. Gaoxiong 11 km/h
4. Ali Shan 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 28 °C
2. ไทเป 30 °C
ไทเป 30 °C
4. Gaoxiong 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไทเป 62 %
2. Ali Shan 72 %
3. ไทเป 75 %
Gaoxiong 75 %