รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 33 °C
2. ไทเป 32 °C
Ali Shan 32 °C
Gaoxiong 32 °C

ลมแรงจัด

1. Ali Shan 22 km/h
2. Gaoxiong 18 km/h
3. ไทเป 14 km/h
4. ไทเป 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Gaoxiong 31 °C
2. ไทเป 32 °C
Ali Shan 32 °C
4. ไทเป 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ali Shan 58 %
2. ไทเป 59 %
3. Gaoxiong 67 %
4. ไทเป 75 %