รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 19 °C
2. ไทเป 18 °C
3. ไทเป 17 °C
Ali Shan 17 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 22 km/h
ไทเป 22 km/h
3. Ali Shan 11 km/h
4. Gaoxiong 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไทเป 17 °C
Ali Shan 17 °C
3. ไทเป 18 °C
4. Gaoxiong 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 73 %
2. Ali Shan 82 %
3. ไทเป 94 %
4. ไทเป 100 %