รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 29 °C
2. ไทเป 28 °C
Gaoxiong 28 °C
4. Ali Shan 26 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 29 km/h
2. ไทเป 18 km/h
3. Gaoxiong 7 km/h
4. Ali Shan 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 26 °C
2. ไทเป 28 °C
Gaoxiong 28 °C
4. ไทเป 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไทเป 74 %
2. ไทเป 84 %
Ali Shan 84 %
Gaoxiong 84 %