รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 28 °C
2. ไทเป 24 °C
Ali Shan 24 °C
4. ไทเป 23 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 22 km/h
2. ไทเป 14 km/h
3. Ali Shan 11 km/h
Gaoxiong 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไทเป 23 °C
2. ไทเป 24 °C
Ali Shan 24 °C
4. Gaoxiong 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 72 %
2. Ali Shan 74 %
3. ไทเป 89 %
ไทเป 89 %