รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 27 °C
2. ไทเป 25 °C
Ali Shan 25 °C
4. ไทเป 19 °C

ลมแรงจัด

1. Ali Shan 18 km/h
2. ไทเป 14 km/h
Gaoxiong 14 km/h
4. ไทเป 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไทเป 19 °C
2. ไทเป 25 °C
Ali Shan 25 °C
4. Gaoxiong 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 28 %
2. Ali Shan 41 %
3. ไทเป 54 %
4. ไทเป 88 %