รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 30 °C
ไทเป 30 °C
3. Gaoxiong 29 °C
4. Ali Shan 28 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 13 km/h
2. ไทเป 11 km/h
3. Gaoxiong 5 km/h
4. Ali Shan 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 27 °C
2. ไทเป 29 °C
Gaoxiong 29 °C
4. ไทเป 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 62 %
2. Ali Shan 74 %
3. ไทเป 75 %
4. ไทเป 77 %