รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 30 °C
2. ไทเป 29 °C
3. ไทเป 27 °C
4. Ali Shan 26 °C

ลมแรงจัด

1. ไทเป 14 km/h
2. Gaoxiong 9 km/h
3. ไทเป 7 km/h
4. Ali Shan 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 26 °C
2. ไทเป 27 °C
3. ไทเป 29 °C
Gaoxiong 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 77 %
2. ไทเป 79 %
3. ไทเป 84 %
Ali Shan 84 %