รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 23 °C
2. ไทเป 22 °C
3. Ali Shan 20 °C
4. ไทเป 19 °C

ลมแรงจัด

1. Ali Shan 13 km/h
2. ไทเป 11 km/h
3. Gaoxiong 7 km/h
ไทเป 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ali Shan 18 °C
2. ไทเป 19 °C
3. ไทเป 21 °C
4. Gaoxiong 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไทเป 59 %
2. Gaoxiong 65 %
3. Ali Shan 73 %
4. ไทเป 81 %