รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 24 °C
2. Ali Shan 22 °C
3. ไทเป 17 °C
4. ไทเป 16 °C

ลมแรงจัด

1. Ali Shan 47 km/h
2. Gaoxiong 25 km/h
3. ไทเป 22 km/h
4. ไทเป 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไทเป 16 °C
2. ไทเป 17 °C
3. Ali Shan 22 °C
4. Gaoxiong 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ali Shan 50 %
2. Gaoxiong 54 %
3. ไทเป 59 %
4. ไทเป 68 %