รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Bukoba 22 °C
2. Mwanza 21 °C
3. Dar es Salaam 20 °C
Mtwara 20 °C
Musoma 20 °C
6. Kilimanjaro International Airport 19 °C
Mkoa wa Morogoro 19 °C
8. Kigoma 18 °C
9. Arusha 16 °C
Dodoma 16 °C
11. Tabora 15 °C
Iringa 15 °C

ลมแรงจัด

1. Mtwara 18 km/h
Dodoma 18 km/h
3. Sumbawanga 14 km/h
4. Mwanza 11 km/h
Arusha 11 km/h
Bukoba 11 km/h
Iringa 11 km/h
8. Dar es Salaam 7 km/h
Songea 7 km/h
Kilimanjaro International Airport 7 km/h
11. Kigoma 0 km/h
Tabora 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sumbawanga 12 °C
2. Songea 14 °C
3. Tabora 15 °C
Iringa 15 °C
5. Arusha 16 °C
Dodoma 16 °C
7. Kigoma 18 °C
8. Kilimanjaro International Airport 19 °C
Mkoa wa Morogoro 19 °C
10. Dar es Salaam 20 °C
Mtwara 20 °C
Musoma 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mwanza 56 %
2. Bukoba 65 %
3. Iringa 67 %
4. Musoma 68 %
5. Dodoma 77 %
6. Songea 82 %
Tabora 82 %
Sumbawanga 82 %
9. Arusha 88 %
Kilimanjaro International Airport 88 %
Kigoma 88 %
Mkoa wa Morogoro 88 %