รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dar es Salaam 31 °C
2. Zanzibar 30 °C
3. Mwanza 27 °C

ลมแรงจัด

1. Kilimanjaro International Airport 29 km/h
2. Mwanza 25 km/h
3. Dar es Salaam 22 km/h
4. Zanzibar 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Mwanza 27 °C
2. Zanzibar 30 °C
3. Dar es Salaam 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dar es Salaam 52 %
2. Mwanza 54 %
3. Zanzibar 55 %