รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dar es Salaam 30 °C
Kigoma 30 °C
Tabora 30 °C
4. Mtwara 29 °C
Zanzibar 29 °C
6. Iringa 27 °C
Musoma 27 °C
Songea 27 °C
Mwanza 27 °C
Kilimanjaro International Airport 27 °C
Dodoma 27 °C
Mkoa wa Morogoro 27 °C

ลมแรงจัด

1. Mwanza 32 km/h
2. Mtwara 22 km/h
Kilimanjaro International Airport 22 km/h
4. Arusha 18 km/h
Kigoma 18 km/h
Zanzibar 18 km/h
7. Iringa 11 km/h
Bukoba 11 km/h
Musoma 11 km/h
Songea 11 km/h
Tabora 11 km/h
12. Dar es Salaam 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Arusha 23 °C
2. Sumbawanga 25 °C
Bukoba 25 °C
4. Iringa 27 °C
Musoma 27 °C
Songea 27 °C
Mwanza 27 °C
Kilimanjaro International Airport 27 °C
Dodoma 27 °C
Mkoa wa Morogoro 27 °C
11. Mtwara 29 °C
Zanzibar 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tabora 35 %
2. Songea 39 %
3. Sumbawanga 41 %
4. Iringa 42 %
5. Dodoma 48 %
6. Musoma 51 %
Kilimanjaro International Airport 51 %
8. Kigoma 52 %
9. Mtwara 58 %
10. Dar es Salaam 62 %
Mwanza 62 %
Mkoa wa Morogoro 62 %