รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dar es Salaam 29 °C
Zanzibar 29 °C
3. Mwanza 26 °C
4. Kilimanjaro International Airport 24 °C

ลมแรงจัด

1. Dar es Salaam 29 km/h
2. Kilimanjaro International Airport 18 km/h
Zanzibar 18 km/h
4. Mwanza 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kilimanjaro International Airport 24 °C
2. Mwanza 26 °C
3. Dar es Salaam 29 °C
Zanzibar 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mwanza 54 %
2. Kilimanjaro International Airport 65 %
3. Dar es Salaam 66 %
Zanzibar 66 %