รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kilimanjaro International Airport 29 °C
2. Dar es Salaam 28 °C
3. Zanzibar 27 °C
4. Mwanza 25 °C

ลมแรงจัด

1. Kilimanjaro International Airport 36 km/h
2. Dar es Salaam 14 km/h
3. Mwanza 11 km/h
4. Zanzibar 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Mwanza 25 °C
2. Zanzibar 27 °C
3. Dar es Salaam 28 °C
4. Kilimanjaro International Airport 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kilimanjaro International Airport 40 %
2. Mwanza 74 %
3. Zanzibar 84 %
Dar es Salaam 84 %