รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศยูเครน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Одеса 23 °C
2. Mykolaiv 21 °C
3. Kiev Borispol 19 °C
Харків 19 °C
Ужгород 19 °C
Krivy Losavatka 19 °C
7. Hostomel' 18 °C
Рівне 18 °C
เคียฟ 18 °C
10. Dnipropetrovs'k 17 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 17 °C
12. Львів 16 °C

ลมแรงจัด

1. Рівне 27 km/h
2. Харків 23 km/h
เคียฟ 23 km/h
4. Hostomel' 22 km/h
Львів 22 km/h
6. Одеса 18 km/h
7. Kiev Borispol 16 km/h
Krivy Losavatka 16 km/h
9. Dnipropetrovs'k 14 km/h
10. Mykolaiv 11 km/h
Ivano-Frankivsk 11 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ivano-Frankivsk 15 °C
2. Львів 16 °C
Dnipropetrovs'k 16 °C
Рівне 16 °C
5. Zaporizhzhia / Mokraya 17 °C
6. Hostomel' 18 °C
เคียฟ 18 °C
8. Kiev Borispol 19 °C
Харків 19 °C
Ужгород 19 °C
Krivy Losavatka 19 °C
12. Mykolaiv 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kiev Borispol 28 %
Харків 28 %
3. Hostomel' 29 %
4. เคียฟ 32 %
5. Рівне 35 %
6. Krivy Losavatka 42 %
7. Mykolaiv 46 %
8. Одеса 47 %
9. Львів 53 %
10. Ужгород 58 %
11. Dnipropetrovs'k 66 %
12. Ivano-Frankivsk 75 %