รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศยูเครน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chernovsty 12 °C
2. Ivano-Frankivsk 10 °C
3. Львів 9 °C
Ужгород 9 °C
5. Mykolaiv 8 °C
6. Рівне 7 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 7 °C
8. Харків 6 °C
Dnipropetrovs'k 6 °C
Krivy Losavatka 6 °C
11. Одеса 4 °C
12. เคียฟ 2 °C

ลมแรงจัด

1. Mykolaiv 29 km/h
2. Рівне 22 km/h
Krivy Losavatka 22 km/h
4. Dnipropetrovs'k 18 km/h
Львів 18 km/h
Ivano-Frankivsk 18 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 18 km/h
8. Харків 14 km/h
Hostomel' 14 km/h
Kiev Borispol 14 km/h
Ужгород 14 km/h
Chernovsty 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kiev Borispol 0 °C
2. เคียฟ 2 °C
Hostomel' 2 °C
4. Одеса 4 °C
5. Харків 6 °C
Dnipropetrovs'k 6 °C
Krivy Losavatka 6 °C
8. Рівне 7 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 7 °C
10. Mykolaiv 8 °C
11. Львів 9 °C
Ужгород 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Chernovsty 47 %
2. Львів 61 %
3. Ivano-Frankivsk 62 %
4. Ужгород 66 %
5. Рівне 76 %
6. เคียฟ 80 %
7. Mykolaiv 87 %
Харків 87 %
Hostomel' 87 %
Одеса 87 %
11. Dnipropetrovs'k 93 %
Krivy Losavatka 93 %