รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอุรุกวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Melilla 11 °C
2. Durazno 7 °C
มอนเตวิเดโอ 7 °C
4. Capitan Corbeta 6 °C

ลมแรงจัด

1. Durazno 11 km/h
2. Melilla 7 km/h
Capitan Corbeta 7 km/h
4. มอนเตวิเดโอ 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Capitan Corbeta 6 °C
2. Durazno 7 °C
มอนเตวิเดโอ 7 °C
4. Melilla 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Melilla 62 %
2. Durazno 81 %
3. มอนเตวิเดโอ 100 %
Capitan Corbeta 100 %