รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nukus 36 °C
2. Termiz 34 °C
3. Urgench 32 °C
ทาชเคนต์ 32 °C
5. Samarqand 29 °C
6. Buxoro 28 °C

ลมแรงจัด

1. Nukus 18 km/h
2. Buxoro 14 km/h
3. Termiz 13 km/h
4. Urgench 11 km/h
5. ทาชเคนต์ 7 km/h
Samarqand 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Buxoro 28 °C
2. Samarqand 29 °C
3. Urgench 32 °C
ทาชเคนต์ 32 °C
5. Termiz 33 °C
6. Nukus 36 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Termiz 14 %
2. ทาชเคนต์ 20 %
3. Nukus 21 %
4. Buxoro 28 %
5. Samarqand 29 %
6. Urgench 49 %