รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ทาชเคนต์ 16 °C
2. Termiz 15 °C
3. Samarqand 10 °C
4. Buxoro 9 °C
5. Urgench 5 °C
6. Nukus 4 °C

ลมแรงจัด

1. Termiz 29 km/h
2. Nukus 18 km/h
ทาชเคนต์ 18 km/h
4. Urgench 14 km/h
5. Buxoro 11 km/h
6. Samarqand 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Nukus 4 °C
2. Urgench 5 °C
3. Buxoro 9 °C
4. Samarqand 10 °C
5. Termiz 15 °C
6. ทาชเคนต์ 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ทาชเคนต์ 31 %
2. Termiz 55 %
3. Samarqand 76 %
4. Nukus 87 %
Urgench 87 %
Buxoro 87 %