รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เวเนซุเอลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. การากัส 32 °C
2. Porlamar/ Isla Margarita 29 °C
3. Barquisimeto 27 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Barquisimeto 27 °C
2. Porlamar/ Isla Margarita 29 °C
3. การากัส 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. การากัส 63 %
2. Barquisimeto 70 %
3. Porlamar/ Isla Margarita 74 %