รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Đà Nẵng 28 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 28 °C
ฮานอย 28 °C
4. เว้ 27 °C

ลมแรงจัด

1. ฮานอย 14 km/h
เว้ 14 km/h
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 11 km/h
4. Đà Nẵng 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Đà Nẵng 27 °C
เว้ 27 °C
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 28 °C
ฮานอย 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 70 %
2. Đà Nẵng 82 %
3. เว้ 84 %
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 89 %