รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Đà Nẵng 27 °C
2. ฮานอย 26 °C
เว้ 26 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C

ลมแรงจัด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 7 km/h
2. ฮานอย 4 km/h
เว้ 4 km/h
4. Đà Nẵng 2 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮานอย 26 °C
เว้ 26 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C
4. Đà Nẵng 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Đà Nẵng 84 %
2. Thành Phố Hồ Chí Minh 94 %
3. ฮานอย 100 %
เว้ 100 %