รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 27 °C
2. Đà Nẵng 22 °C
3. เว้ 19 °C
4. ฮานอย 16 °C

ลมแรงจัด

1. Đà Nẵng 11 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 11 km/h
3. เว้ 7 km/h
4. ฮานอย 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮานอย 16 °C
2. เว้ 19 °C
3. Đà Nẵng 22 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 66 %
2. Đà Nẵng 88 %
ฮานอย 88 %
4. เว้ 100 %