รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C
2. Đà Nẵng 20 °C
3. เว้ 17 °C
4. ฮานอย 14 °C

ลมแรงจัด

1. เว้ 16 km/h
2. ฮานอย 11 km/h
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 9 km/h
4. Đà Nẵng 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮานอย 14 °C
2. เว้ 17 °C
3. Đà Nẵng 20 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 63 %
2. Đà Nẵng 94 %
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 97 %
4. เว้ 100 %