รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 34 °C
2. Đà Nẵng 26 °C
3. ฮานอย 22 °C
เว้ 22 °C

ลมแรงจัด

1. เว้ 18 km/h
2. ฮานอย 14 km/h
Đà Nẵng 14 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮานอย 22 °C
เว้ 22 °C
3. Đà Nẵng 26 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 50 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 50 %
3. Đà Nẵng 65 %
4. เว้ 88 %