รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 30 °C
2. Đà Nẵng 28 °C
เว้ 28 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C

ลมแรงจัด

1. ฮานอย 11 km/h
2. Thành Phố Hồ Chí Minh 9 km/h
3. Đà Nẵng 5 km/h
4. เว้ 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C
2. Đà Nẵng 27 °C
เว้ 27 °C
4. ฮานอย 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Đà Nẵng 77 %
2. เว้ 87 %
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 97 %
4. ฮานอย 100 %