รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 26 °C
เว้ 26 °C
Đà Nẵng 26 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 24 °C

ลมแรงจัด

1. ฮานอย 5 km/h
2. เว้ 4 km/h
Đà Nẵng 4 km/h
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 2 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 24 °C
2. ฮานอย 25 °C
3. เว้ 26 °C
Đà Nẵng 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Đà Nẵng 92 %
2. ฮานอย 100 %
เว้ 100 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 100 %