รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. เว้ 34 °C
2. ฮานอย 33 °C
3. Đà Nẵng 32 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C

ลมแรงจัด

1. Đà Nẵng 20 km/h
2. เว้ 16 km/h
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 9 km/h
4. ฮานอย 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C
2. Đà Nẵng 31 °C
3. เว้ 33 °C
ฮานอย 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 56 %
2. เว้ 62 %
3. Đà Nẵng 63 %
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 97 %