รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 29 °C
2. ฮานอย 27 °C
3. เว้ 26 °C
Đà Nẵng 26 °C

ลมแรงจัด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 14 km/h
2. ฮานอย 11 km/h
3. เว้ 4 km/h
Đà Nẵng 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เว้ 26 °C
Đà Nẵng 26 °C
3. ฮานอย 27 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 74 %
2. Đà Nẵng 84 %
3. เว้ 89 %
4. ฮานอย 94 %