รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 31 °C
2. Đà Nẵng 24 °C
3. เว้ 23 °C
4. ฮานอย 18 °C

ลมแรงจัด

1. เว้ 11 km/h
Đà Nẵng 11 km/h
3. ฮานอย 4 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮานอย 18 °C
2. เว้ 23 °C
3. Đà Nẵng 24 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 59 %
2. Đà Nẵng 74 %
3. เว้ 83 %
4. ฮานอย 94 %