รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 26 °C
Đà Nẵng 26 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C
4. เว้ 25 °C

ลมแรงจัด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 16 km/h
2. ฮานอย 11 km/h
3. เว้ 9 km/h
4. Đà Nẵng 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เว้ 25 °C
2. ฮานอย 26 °C
Đà Nẵng 26 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 94 %
Đà Nẵng 94 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 94 %
4. เว้ 100 %