รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 34 °C
2. เว้ 31 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 31 °C
4. Đà Nẵng 30 °C

ลมแรงจัด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 11 km/h
2. ฮานอย 7 km/h
เว้ 7 km/h
4. Đà Nẵng 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Đà Nẵng 30 °C
2. เว้ 31 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 31 °C
4. ฮานอย 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 53 %
2. เว้ 66 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 66 %
4. Đà Nẵng 79 %