รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 30 °C
2. เว้ 29 °C
Đà Nẵng 29 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 27 °C

ลมแรงจัด

1. เว้ 9 km/h
Đà Nẵng 9 km/h
3. ฮานอย 7 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 27 °C
2. Đà Nẵng 28 °C
3. เว้ 29 °C
4. ฮานอย 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ฮานอย 68 %
2. Đà Nẵng 77 %
3. เว้ 79 %
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 84 %