รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pekoa 30 °C
2. Lamap 29 °C
Port Vila 29 °C
4. Sola 28 °C

ลมแรงจัด

1. Port Vila 11 km/h
2. Pekoa 7 km/h
Lamap 7 km/h
4. Sola 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sola 28 °C
2. Lamap 29 °C
Port Vila 29 °C
4. Pekoa 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lamap 74 %
2. Pekoa 79 %
Port Vila 79 %
4. Sola 84 %