รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sola 27 °C
2. Pekoa 26 °C
3. Port Vila 22 °C

ลมแรงจัด

1. Sola 14 km/h
2. Pekoa 11 km/h
3. Port Vila 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Port Vila 22 °C
2. Pekoa 26 °C
3. Sola 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sola 84 %
Pekoa 84 %
3. Port Vila 88 %