รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sola 26 °C
2. Pekoa 23 °C
3. Port Vila 20 °C

ลมแรงจัด

1. Lamap 11 km/h
2. Pekoa 7 km/h
Port Vila 7 km/h
4. Sola 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Port Vila 20 °C
2. Pekoa 23 °C
3. Sola 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sola 70 %
2. Pekoa 73 %
3. Port Vila 78 %