รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sola 26 °C
2. Lamap 24 °C
3. Port Vila 21 °C

ลมแรงจัด

1. Lamap 22 km/h
2. Pekoa 14 km/h
3. Port Vila 11 km/h
4. Sola 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Port Vila 21 °C
2. Lamap 24 °C
3. Sola 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sola 74 %
Lamap 74 %
3. Port Vila 83 %