รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pekoa 27 °C
2. Lamap 26 °C
3. Port Vila 24 °C

ลมแรงจัด

1. Pekoa 11 km/h
Lamap 11 km/h
3. Port Vila 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Port Vila 24 °C
2. Lamap 26 °C
3. Pekoa 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Pekoa 84 %
Lamap 84 %
3. Port Vila 89 %