รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอฟริกาใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. Upington 26 °C
Umtata 26 °C
3. Kimberley 25 °C
4. Mmabatho 24 °C
5. Waterkloof 23 °C
พริทอเรีย 23 °C
7. Bloemfontein 21 °C
8. Kruger Mpumalanga Intl 19 °C
9. Port Elizabeth 15 °C
George 15 °C
11. Langebaanweg 14 °C
12. เคปทาวน์ 13 °C

ลมแรงจัด

1. Mmabatho 25 km/h
Kimberley 25 km/h
3. Upington 18 km/h
เคปทาวน์ 18 km/h
5. Waterkloof 14 km/h
Umtata 14 km/h
Langebaanweg 14 km/h
8. Port Elizabeth 11 km/h
Kruger Mpumalanga Intl 11 km/h
Bloemfontein 11 km/h
11. พริทอเรีย 4 km/h
George 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เคปทาวน์ 13 °C
2. Langebaanweg 14 °C
George 14 °C
4. Port Elizabeth 15 °C
5. Kruger Mpumalanga Intl 19 °C
Bloemfontein 19 °C
7. Waterkloof 23 °C
พริทอเรีย 23 °C
9. Mmabatho 24 °C
10. Kimberley 25 °C
11. Upington 26 °C
Umtata 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Upington 14 %
2. Kimberley 28 %
3. Umtata 30 %
4. Waterkloof 31 %
พริทอเรีย 31 %
6. Mmabatho 36 %
7. Bloemfontein 38 %
8. Kruger Mpumalanga Intl 49 %
9. Port Elizabeth 88 %
Langebaanweg 88 %
11. เคปทาวน์ 94 %
12. George 100 %