รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอฟริกาใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. Upington 37 °C
Kimberley 37 °C
Klerksdorp Airport 37 °C
Ladysmith 37 °C
5. Bloemfontein 36 °C
Sishen 36 °C
Potchefstroom 36 °C
8. Mmabatho 35 °C
Gariep Dam 35 °C
Ellisras 35 °C
11. Rustenburg 34 °C
Lichtenburg 34 °C

ลมแรงจัด

1. พริทอเรีย 32 km/h
2. Alexander Bay 29 km/h
Langebaanweg 29 km/h
4. Springbok 22 km/h
Cape Town 22 km/h
Rand 22 km/h
7. Bloemfontein 18 km/h
Calvinia 18 km/h
Lanseria 18 km/h
De Aar 18 km/h
พริทอเรีย 18 km/h
Beaufort West 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Plettenberg Bay 20 °C
2. Cape Town 22 °C
เคปทาวน์ 22 °C
Alexander Bay 22 °C
George 22 °C
6. Langebaanweg 23 °C
7. Port Elizabeth 24 °C
Oos Londen 24 °C
La Mercy 24 °C
10. Margate 26 °C
11. Springbok 27 °C
12. Bisho 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sishen 6 %
2. Kimberley 7 %
3. Upington 9 %
De Aar 9 %
5. Klerksdorp Airport 10 %
6. Bloemfontein 12 %
Gariep Dam 12 %
8. Mmabatho 13 %
9. Rand 14 %
Bethlehem 14 %
11. Calvinia 15 %
Rustenburg 15 %