รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอฟริกาใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. Upington 23 °C
2. Pilanesberg Intl 20 °C
3. พริทอเรีย 18 °C
4. Lanseria 17 °C
เคปทาวน์ 17 °C
George 17 °C
Port Elizabeth 17 °C
8. Kruger Mpumalanga Intl 16 °C
9. Mmabatho 15 °C
Umtata 15 °C
Langebaanweg 15 °C
12. Vereeniging 14 °C

ลมแรงจัด

1. เคปทาวน์ 29 km/h
2. George 18 km/h
3. Langebaanweg 14 km/h
4. Waterkloof 11 km/h
Upington 11 km/h
6. Mmabatho 7 km/h
Pilanesberg Intl 7 km/h
Lanseria 7 km/h
พริทอเรีย 7 km/h
Port Elizabeth 7 km/h
Hoedspruit 7 km/h
Bloemfontein 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vereeniging 14 °C
Kimberley 14 °C
Bloemfontein 14 °C
4. Mmabatho 15 °C
Umtata 15 °C
Langebaanweg 15 °C
7. Kruger Mpumalanga Intl 16 °C
8. Lanseria 17 °C
เคปทาวน์ 17 °C
George 17 °C
Port Elizabeth 17 °C
12. พริทอเรีย 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Upington 29 %
2. George 72 %
3. Langebaanweg 82 %
เคปทาวน์ 82 %
5. Mmabatho 88 %
Pilanesberg Intl 88 %
Lanseria 88 %
Port Elizabeth 88 %
9. Umtata 94 %
พริทอเรีย 94 %
Vereeniging 94 %
Kimberley 94 %