รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศซิมบับเว

อุณหภูมิสูงสุด

1. Harare 22 °C
Hwange 22 °C
3. Masvingo 13 °C
4. Victoria Falls 10 °C
5. Bulawayo 8 °C

ลมแรงจัด

1. Victoria Falls 14 km/h
Bulawayo 14 km/h
3. Hwange 11 km/h
4. Harare 7 km/h
5. Masvingo 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Bulawayo 8 °C
2. Victoria Falls 10 °C
3. Masvingo 13 °C
4. Harare 22 °C
Hwange 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Harare 27 %
Hwange 27 %
3. Victoria Falls 34 %
4. Masvingo 35 %
5. Bulawayo 42 %