อากาศเชิงชีวภาพ ซูริก

Bioweather ซูริก

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน พฤหัสบดี24/05 ศุกร์25/05
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2018, 11 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน พฤหัสบดี24/05 ศุกร์25/05
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นโอ๊ก
ต้นเบิร์ช
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นเฮเซล, เพลนทรี, เกาลัด

พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2018, 11 น. | MeteoNews