อากาศเชิงชีวภาพ Wetzikon

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์18/09 อาทิตย์19/09
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
เสาร์ 18 กันยายน 2021, 5 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน เสาร์18/09 อาทิตย์19/09
หญ้า
ผัดกาดส้ม
จิงจูฉ่าย
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

เสาร์ 18 กันยายน 2021, 5 น. | MeteoNews