อากาศเชิงชีวภาพ Sottens

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์15/05 อาทิตย์16/05
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
เสาร์ 15 พฤษภาคม 2021, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน เสาร์15/05 อาทิตย์16/05
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นหลิว
ต้นอัลเดอร์
ต้นฮอร์นบีม
ต้นบีช
ต้นแอช
ต้นเอลม์
ต้นโอ๊ก
ต้นเบิร์ช
ต้นเทียนเกล็ดหอย
เพลนทรี

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นพอพล่า, ต้นเฮเซล, เกาลัด

เสาร์ 15 พฤษภาคม 2021, 6 น. | MeteoNews