อากาศเชิงชีวภาพ โซโลทูร์น

Bioweather โซโลทูร์น

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน จันทร์18/02 อังคาร19/02
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน จันทร์18/02 อังคาร19/02
ต้นอัลเดอร์
ต้นเฮเซล

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเบิร์ช, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เพลนทรี, เกาลัด

อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019, 6 น. | MeteoNews