อากาศเชิงชีวภาพ ชาฟฟ์เฮาเซิน

Bioweather ชาฟฟ์เฮาเซิน

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน พุธ26/09 พฤหัสบดี27/09
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
พุธ 26 กันยายน 2018, 8 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน พุธ26/09 พฤหัสบดี27/09
ดอกแอมโบรเซีย
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

พุธ 26 กันยายน 2018, 8 น. | MeteoNews