อากาศเชิงชีวภาพ Renens

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน ศุกร์24/05 เสาร์25/05
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2019, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน ศุกร์24/05 เสาร์25/05
หญ้า
ต้นฮอร์นบีม
ต้นบีช
ต้นแอช
ต้นโอ๊ก
ต้นเบิร์ช
เพลนทรี

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นพอพล่า, ต้นเอลม์, ต้นเฮเซล, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เกาลัด

ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2019, 6 น. | MeteoNews