อากาศเชิงชีวภาพ Monthey

Bioweather Monthey

Powered by: Privatklinik Bethanien

ละอองเกสร

การคาดคะเน เสาร์22/09 อาทิตย์23/09
ดอกแอมโบรเซีย
จิงจูฉ่าย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เพลนทรี, เกาลัด

เสาร์ 22 กันยายน 2018, 6 น. | MeteoNews