อากาศเชิงชีวภาพ Le Moléson

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร23/04 พุธ24/04
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 22 เมษายน 2019, 7 น. | MeteoNews