อากาศเชิงชีวภาพ Le Moléson

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร16/07 พุธ17/07
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2019, 7 น. | MeteoNews