อากาศเชิงชีวภาพ Le Moléson

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อาทิตย์07/08 จันทร์08/08
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2022, 6 น. | MeteoNews