อากาศเชิงชีวภาพ Le Moléson

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์28/11 อาทิตย์29/11
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2020, 7 น. | MeteoNews