อากาศเชิงชีวภาพ โลซาน

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์20/04 อาทิตย์21/04
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
เสาร์ 20 เมษายน 2019, 7 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน เสาร์20/04 อาทิตย์21/04
ต้นฮอร์นบีม
ต้นโอ๊ก
ต้นเบิร์ช
เพลนทรี

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นเฮเซล, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เกาลัด

เสาร์ 20 เมษายน 2019, 7 น. | MeteoNews