อากาศเชิงชีวภาพ La Chaux-de-Fonds

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร23/04 พุธ24/04
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 22 เมษายน 2019, 7 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อังคาร23/04 พุธ24/04
ต้นอัลเดอร์
ต้นฮอร์นบีม
ต้นแอช
ต้นเบิร์ช

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เพลนทรี, เกาลัด

จันทร์ 22 เมษายน 2019, 7 น. | MeteoNews