อากาศเชิงชีวภาพ La Chaux-de-Fonds

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร16/07 พุธ17/07
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2019, 7 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อังคาร16/07 พุธ17/07
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นอัลเดอร์
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

จันทร์ 15 กรกฎาคม 2019, 7 น. | MeteoNews