อากาศเชิงชีวภาพ Jungfraujoch

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์06/06 อาทิตย์07/06
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
เสาร์ 6 มิถุนายน 2020, 6 น. | MeteoNews