อากาศเชิงชีวภาพ Jungfraujoch

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร01/12 พุธ02/12
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2020, 6 น. | MeteoNews