อากาศเชิงชีวภาพ Jungfraujoch

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน จันทร์08/08 อังคาร09/08
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 6 น. | MeteoNews