อากาศเชิงชีวภาพ Jungfraujoch

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน พุธ29/01 พฤหัสบดี30/01
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อังคาร 28 มกราคม 2020, 6 น. | MeteoNews