อากาศเชิงชีวภาพ Herisau

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อาทิตย์29/03 จันทร์30/03
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อาทิตย์ 29 มีนาคม 2020, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อาทิตย์29/03 จันทร์30/03
ข้าวสาลี
ต้นหลิว
ต้นอัลเดอร์
ต้นฮอร์นบีม
ต้นพอพล่า
ต้นแอช
ต้นเอลม์
ต้นเฮเซล
ต้นเบิร์ช

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นบีช, ต้นโอ๊ก, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เพลนทรี, เกาลัด

อาทิตย์ 29 มีนาคม 2020, 6 น. | MeteoNews