อากาศเชิงชีวภาพ Glarus

Bioweather Glarus

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อาทิตย์24/03 จันทร์25/03
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
เสาร์ 23 มีนาคม 2019, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อาทิตย์24/03 จันทร์25/03
ต้นอัลเดอร์
ต้นฮอร์นบีม
ต้นแอช
ต้นเฮเซล
ต้นเบิร์ช

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เพลนทรี, เกาลัด

เสาร์ 23 มีนาคม 2019, 6 น. | MeteoNews