อากาศเชิงชีวภาพ Frauenfeld

Bioweather Frauenfeld

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน พุธ25/04 พฤหัสบดี26/04
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อังคาร 24 เมษายน 2018, 11 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน พุธ25/04 พฤหัสบดี26/04
ต้นหลิว
ต้นอัลเดอร์
ต้นฮอร์นบีม
ต้นพอพล่า
ต้นบีช
ต้นแอช
ต้นเอลม์
ต้นโอ๊ก
ต้นเบิร์ช
เพลนทรี

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นเฮเซล, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เกาลัด

อังคาร 24 เมษายน 2018, 11 น. | MeteoNews