อากาศเชิงชีวภาพ Emmen

Bioweather Emmen

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน ศุกร์22/06 เสาร์23/06
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
ศุกร์ 22 มิถุนายน 2018, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน ศุกร์22/06 เสาร์23/06
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นอัลเดอร์
ต้นเทียนเกล็ดหอย
เกาลัด

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี

ศุกร์ 22 มิถุนายน 2018, 6 น. | MeteoNews