อากาศเชิงชีวภาพ Einsiedeln

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์06/06 อาทิตย์07/06
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
เสาร์ 6 มิถุนายน 2020, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน เสาร์06/06 อาทิตย์07/06
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นบีช
ต้นโอ๊ก
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

ศุกร์ 5 มิถุนายน 2020, 8 น. | MeteoNews