อากาศเชิงชีวภาพ บาเซิล

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร07/04 พุธ08/04
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อังคาร 7 เมษายน 2020, 7 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อังคาร07/04 พุธ08/04
ต้นหลิว
ต้นฮอร์นบีม
ต้นพอพล่า
ต้นแอช
ต้นเอลม์
ต้นโอ๊ก
ต้นเบิร์ช
เพลนทรี

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

หญ้า, ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นอัลเดอร์, ต้นบีช, ต้นเฮเซล, ต้นเทียนเกล็ดหอย, เกาลัด

อังคาร 7 เมษายน 2020, 7 น. | MeteoNews