อากาศเชิงชีวภาพ บาเซิล

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อาทิตย์09/08 จันทร์10/08
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อาทิตย์09/08 จันทร์10/08
หญ้า
ผัดกาดส้ม
จิงจูฉ่าย
ต้นเทียนเกล็ดหอย
เกาลัด

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี

อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020, 6 น. | MeteoNews