อากาศเชิงชีวภาพ Basel

Bioweather Basel

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน เสาร์27/05 อาทิตย์28/05
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ

ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2017, 5 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน เสาร์27/05 อาทิตย์28/05
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ข้าวไรย์
ต้นอัลเดอร์
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

เสาร์ 27 พฤษภาคม 2017, 6 น. | MeteoNews