อากาศเชิงชีวภาพ Arbon

Bioweather Arbon

Powered by: Privatklinik Bethanien

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร23/05 พุธ24/05
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ

อังคาร 23 พฤษภาคม 2017, 7 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน อังคาร23/05 พุธ24/05
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นอัลเดอร์
ต้นโอ๊ก
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

อังคาร 23 พฤษภาคม 2017, 7 น. | MeteoNews