อากาศเชิงชีวภาพ Apples

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน ศุกร์30/07 เสาร์31/07
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2021, 8 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน ศุกร์30/07 เสาร์31/07
หญ้า
ผัดกาดส้ม
ต้นเทียนเกล็ดหอย
เกาลัด

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแอมโบรเซีย, ดอกแดนดี้ไลออน, จิงจูฉ่าย, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี

ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2021, 8 น. | MeteoNews