อากาศเชิงชีวภาพ Thônex

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน จันทร์08/08 อังคาร09/08
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 6 น. | MeteoNews

ละอองเกสร

การคาดคะเน จันทร์08/08 อังคาร09/08
หญ้า
ดอกแอมโบรเซีย
จิงจูฉ่าย
ต้นเทียนเกล็ดหอย

ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:

ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด

จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 6 น. | MeteoNews