สภาพอากาศ Taro

การคาดคะเน

อาทิตย์12/07 จันทร์13/07 อังคาร14/07 พุธ15/07 พฤหัสบดี16/07 ศุกร์17/07
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 29 °C 29 °C 29 °C 29 °C 28 °C 28 °C
26 °C 26 °C 26 °C 26 °C 27 °C 26 °C
แดด 3.4 h 5.4 h 6.9 h 5.4 h 3.7 h 7.3 h
30 % 45 % 60 % 45 % 30 % 60 %
หยาดน้ำฟ้า 3 - 9 mm 4 - 11 mm 2 - 6 mm 4 - 10 mm 6 - 14 mm 3 - 9 mm
100 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 %
ลม 20 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 20 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 15 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 10 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
ลมปานกลาง 35 km/h 30 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
ระดับศูนย์องศา 4900 m 4900 m 5000 m 5000 m 5000 m 4900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 8 6 6 6 5 5
แสดงน้อยกว่านี้

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

ใช้ได้ใน Taro สำหรับวันที่ 12 กรกฎาคม 2020

พระอาทิตย์ การขึ้น06:47 พระจันทร์ การตก11:57 วันขึ้นหนึ่งค่ำครั้งต่อไป21/07
การตก18:33 การขึ้น วันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป04/08

ภูมิอากาศ

อากาศอุ่นที่สุดเมื่อไร ฝนตกน้อยที่สุดเมื่อไร ข้อมูลภูมิอากาศของเราจะให้ข้อมูลแก่คุณ

กีฬาทางน้ำ

เมือง แหล่งน้ำ
Taro Island ทะเล 30 °C