สภาพอากาศ Atlas Cove

การคาดคะเน

เสาร์11/07 อาทิตย์12/07 จันทร์13/07 อังคาร14/07 พุธ15/07 พฤหัสบดี16/07
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: หิมะตก สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: ฝนปนหิมะ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก
สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: ฝนตกตลอดเวลา สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนตกน้อย สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ สลับฝน
อุณหภูมิ -1 °C 1 °C 1 °C 1 °C 4 °C 1 °C
0 °C -1 °C 1 °C -1 °C 3 °C 2 °C
แดด 3.3 h 1.2 h 0.7 h 0.1 h 0.2 h 4.4 h
45 % 15 % 10 % 0 % 0 % 60 %
หยาดน้ำฟ้า 3 - 8 mm 10 - 14 mm 6 - 10 mm 0 mm 14 - 20 mm 2 - 5 mm
95 % 100 % 95 % 0 % 90 % 75 %
ลม 70 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้ 40 km/hทิศทางลม: ตะวันตก 50 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้ 30 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้ 35 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ 25 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ลมปานกลาง 120 km/h 95 km/h 90 km/h 70 km/h 85 km/h 80 km/h
ระดับศูนย์องศา 0 m 100 m 100 m 300 m 1800 m 400 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 0 0 0 0 0 1
แสดงน้อยกว่านี้

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

ใช้ได้ใน Atlas Cove สำหรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2020

พระอาทิตย์ การขึ้น08:14 พระจันทร์ การตก11:20 วันขึ้นหนึ่งค่ำครั้งต่อไป20/07
การตก16:07 การขึ้น23:05 วันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป03/08

กีฬาทางน้ำ

เมือง แหล่งน้ำ
Heard Island ทะเล 1 °C