สภาพอากาศ Kokopo

การคาดคะเน

เสาร์11/07 อาทิตย์12/07 จันทร์13/07 อังคาร14/07 พุธ15/07 พฤหัสบดี16/07
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
สภาพอากาศ: มีหยดฝนเล็กน้อยเฉพาะแห่ง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว
อุณหภูมิ 29 °C 30 °C 29 °C 29 °C 29 °C 27 °C
26 °C 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C
แดด 5.3 h 8.2 h 4.3 h 7.0 h 5.4 h 4.1 h
45 % 70 % 35 % 60 % 45 % 35 %
หยาดน้ำฟ้า 0 - 3 mm 0 mm 2 - 6 mm 2 - 7 mm 2 - 5 mm 6 - 15 mm
95 % 65 % 95 % 95 % 90 % 90 %
ลม 20 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 15 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 15 km/hทิศทางลม: ใต้ 15 km/hทิศทางลม: ใต้ 20 km/hทิศทางลม: ใต้ 20 km/hทิศทางลม: ใต้
ลมปานกลาง 40 km/h 30 km/h 35 km/h 35 km/h 40 km/h 40 km/h
ระดับศูนย์องศา 5000 m 5000 m 4900 m 5000 m 4900 m 4900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 9 9 9 7 6 3
แสดงน้อยกว่านี้

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

ใช้ได้ใน Kokopo สำหรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2020

พระอาทิตย์ การขึ้น05:59 พระจันทร์ การตก10:33 วันขึ้นหนึ่งค่ำครั้งต่อไป21/07
การตก17:52 การขึ้น22:52 วันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป04/08

กีฬาทางน้ำ

เมือง แหล่งน้ำ
Tokua ทะเล 30 °C