สภาพอากาศ Leava

การคาดคะเน

อาทิตย์21/07 จันทร์22/07 อังคาร23/07 พุธ24/07 พฤหัสบดี25/07 ศุกร์26/07
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ แทบไม่มีฝน สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนองมาก
สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 28 °C 27 °C 27 °C 27 °C 26 °C 26 °C
27 °C 25 °C 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C
แดด 6.9 h 3.0 h 2.0 h 3.3 h 1.3 h 1.8 h
60 % 25 % 20 % 30 % 10 % 15 %
หยาดน้ำฟ้า 2 - 8 mm 2 - 6 mm 0 mm 0 - 1 mm 8 - 14 mm 20 - 35 mm
100 % 95 % 5 % 90 % 90 % 90 %
ลม 15 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ 25 km/hทิศทางลม: ใต้ 25 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 30 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 35 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 30 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
ลมปานกลาง 30 km/h 50 km/h 45 km/h 45 km/h 55 km/h 55 km/h
ระดับศูนย์องศา 4900 m 5000 m 4900 m 4800 m 4900 m 4900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 8 6 8 4 3 3
แสดงน้อยกว่านี้

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

ใช้ได้ใน Leava สำหรับวันที่ 21 กรกฎาคม 2019

พระอาทิตย์ การขึ้น06:16 พระจันทร์ การตก09:09 วันขึ้นหนึ่งค่ำครั้งต่อไป01/08
การตก17:40 การขึ้น21:10 วันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป16/08

ภูมิอากาศ

อากาศอุ่นที่สุดเมื่อไร ฝนตกน้อยที่สุดเมื่อไร ข้อมูลภูมิอากาศของเราจะให้ข้อมูลแก่คุณ

กีฬาทางน้ำ

เมือง แหล่งน้ำ
Mala'e/Île Futuna ทะเล 29 °C