สภาพอากาศ Baker Island

การคาดคะเน

ศุกร์22/11 เสาร์23/11 อาทิตย์24/11 จันทร์25/11 อังคาร26/11 พุธ27/11
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: อากาศดี มีเมฆชั้นสูง สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 28 °C 28 °C 29 °C 27 °C 28 °C 29 °C
30 °C 29 °C 29 °C 28 °C 28 °C 30 °C
แดด 8.2 h 6.8 h 6.6 h 6.2 h 6.9 h 9.9 h
70 % 55 % 55 % 50 % 55 % 80 %
หยาดน้ำฟ้า 0 - 1 mm 0 - 2 mm 0 mm 6 - 14 mm 2 - 6 mm 0 mm
10 % 40 % 0 % 95 % 90 % 0 %
ลม 15 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 15 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 15 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 25 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 25 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
ลมปานกลาง 30 km/h 35 km/h 30 km/h 25 km/h 45 km/h 45 km/h
ระดับศูนย์องศา 5100 m 5000 m 5100 m 5100 m 5000 m 5100 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 13 13 13 10 8 8
แสดงน้อยกว่านี้

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

ใช้ได้ใน Baker Island สำหรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2019

พระอาทิตย์ การขึ้น06:29 พระจันทร์ การขึ้น03:11 วันขึ้นหนึ่งค่ำครั้งต่อไป26/11
การตก18:35 การตก15:35 วันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป11/12

กีฬาทางน้ำ

เมือง แหล่งน้ำ
Baker Island ทะเล 30 °C