สภาพอากาศ Baker Island

การคาดคะเน

เสาร์20/07 อาทิตย์21/07 จันทร์22/07 อังคาร23/07 พุธ24/07 พฤหัสบดี25/07
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: มีหยดฝนเล็กน้อยเฉพาะแห่ง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว
อุณหภูมิ 29 °C 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C 30 °C
30 °C 30 °C 29 °C 30 °C 28 °C 30 °C
แดด 9.3 h 9.4 h 10.1 h 10.4 h 8.6 h 6.9 h
75 % 80 % 85 % 85 % 70 % 55 %
หยาดน้ำฟ้า 0 - 2 mm 0 - 2 mm 0 - 2 mm 2 - 5 mm 5 - 15 mm 0 - 1 mm
40 % 30 % 20 % 95 % 90 % 35 %
ลม 15 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้ 10 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 10 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 20 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 25 km/hทิศทางลม: ตะวันออก 30 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
ลมปานกลาง 25 km/h 25 km/h 25 km/h 30 km/h 45 km/h 50 km/h
ระดับศูนย์องศา 5000 m 5100 m 5000 m 5000 m 5000 m 5100 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 12 12 12 9 7 7
แสดงน้อยกว่านี้

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

ใช้ได้ใน Baker Island สำหรับวันที่ 20 กรกฎาคม 2019

พระอาทิตย์ การขึ้น06:48 พระจันทร์ การตก09:50 วันขึ้นหนึ่งค่ำครั้งต่อไป31/07
การตก18:56 การขึ้น22:13 วันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป15/08

กีฬาทางน้ำ

เมือง แหล่งน้ำ
Baker Island ทะเล 30 °C