เว็บแคม Neuhausen am Rheinfall

สภาพอากาศ Webcam Neuhausen am Rheinfall

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: rhyfall-meteo

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Neuhausen am Rheinfall (437 m)
อุณหภูมิ 13.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2020, 20:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, rhyfall-meteo

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง