เว็บแคม เบิร์น

Steinhölzli

สภาพอากาศ Webcam Bern

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: jacomet.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: เบิร์น (565 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 21.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 11 กรกฎาคม 2020, 19:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง