เว็บแคม Thun

MS Stadt Thun

สภาพอากาศ Webcam Thun

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: MS Stadt Thun, Thunersee

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Thun (560 m)
อุณหภูมิ 4.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 17 เมษายน 2021, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.thunerwetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง