เว็บแคม Thun

IDynamics — Ausblick auf die Stadt Thun, den Schlossberg, das Schloss Thun und die Stadtkirche. Im Hintergrund das Stockhorn und die umliegenden Berge

สภาพอากาศ Webcam Thun

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: iDynamics AG

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Thun (560 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 21.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 9 เมษายน 2020, 18:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.thunerwetter.ch