เว็บแคม Altendorf SZ

Restaurant Johannisburg

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Restaurant Johannisburg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Altendorf SZ (700 m)
อุณหภูมิ 21.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 4 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 3 มิถุนายน 2020, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, buur.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง