เว็บแคม Algetshausen

Algetshausen — Richtung Norden

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetter Algetshausen

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Algetshausen (560 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 16.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 2.2 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 19 สิงหาคม 2019, 22:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetter Algetshausen

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง